NASZA MISJA

Dlaczego pomagamy?

Czasami wystarczy jedno spojrzenie, by zrozumieć jak wiele innym brakuje do godnego życia. Jedna sytuacja, by zapłakać nad życiem drugiego człowieka. Jedna chwila, by poczuć przytłaczającą bezsilność w obliczu samotności, ubóstwa, kalectwa innych.

Czasami wystarczy jeden moment, by zrozumieć, że każdy może coś zmienić. I jedna decyzja, która odmieni życie innych na lepsze.

Aż pewnego dnia zrodził się pomysł stworzenia fundacji – tak po prostu. Nie mając żadnych potencjalnych darczyńców, środków pieniężnych, wielkiej siedziby czy znanych ludzi, którzy mogliby ją promować. Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie osoby o dobrym sercu, całkowicie za darmo i dobrowolnie będą mogły ofiarować swój czas, chęci a czasem rzeczy czy pieniądze dla najbardziej potrzebujących: chorych, samotnych , ubogich czy niepełnosprawnych, niezależnie od wieku  i miejsca, w którym żyją.. Nie możemy zrobić wiele – ale jeśli możemy podarować uśmiech choćby jednej osobie w miesiącu to wystarczy, żeby mieć siłę, aby działać dalej i wierzyć, że to ma sens.

Ktoś może powiedzieć, że filantropia jest swoistym rodzajem egoizmu, że dobre uczynki mogą poprawić nasze samopoczucie. Być może... oby takich egoistów było jak najwięcej.

100% pozyskiwanych przez nas środków przekazujemy na pomoc potrzebującym.

Nasze cele

Naszym celem jest niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych: starszym, chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz każdemu będącemu w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy. Nasze działania obejmują także domy dziecka, domy matek samotnie wychowujących dzieci, schroniska dla bezdomnych, domy opieki nad ludźmi starszymi, ośrodki dla osób uzależnionych. Wspieramy także edukację i oświatę.

Jak pomagamy?

Swoje cele realizujemy poprzez niesienie doraźnej pomocy rzeczowej, finansowej, psychologicznej szczególnie potrzebującym tj. chorym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym, wykluczonym, bezrobotnym, ubogim, osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Nasze działania obejmują m. in.:

 •  pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie ich nauki, edukacji, wychowania,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promowanie wolontariatu,
 • działania profilaktyczne poprawiające stan zdrowia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
 • zakupywanie żywności i lekarstw osobom potrzebującym,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz organizowanie  i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego  osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 • organizację  i prowadzenie imprez charytatywnych,
 • prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych,
 • wspieranie domów matek samotnie
  wychowujących dzieci, schronisk dla bezdomnych, domów opieki nad ludźmi
  starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego żywienia i
  innych ośrodków pomocy społecznej.

STATUT FUNDACJI

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE